Opłaty

Opłata klubowa – miesięczna opłata na pokrycie części kosztów związanych z działalnością statutową Klubu.  Wysokość zależy od przynależności do grupy treningowej i ilości zajęć.

Składka członkowska –  roczna składka wszystkich członków KS Aquarius. Płatność w miesiącu lutym.

Opłata za licencję – roczna składka wszystkich członków KS Aquarius powyżej 10 roku życia . Przeznaczona na wykupienie licencji w Polskim Związku Pływackim.